Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 20 2014

natix
End. 
natix

   

zrób mi jakąś krzywdę


     

March 19 2014

natix
Play fullscreen
dzisiaj w klubie będzie bang!
Reposted frommefir mefir

March 18 2014

natix
5798 dbaa
Reposted fromunr-eal unr-eal viamagicautumn magicautumn
go away | via Tumblr
img: embedded image
Reposted fromweheartit weheartit
i'm out | via Tumblr
img: embedded image
Reposted fromweheartit weheartit
natix
Nie masz pojęcia jak rzadka jest miłość? Przez tysiąc lat znalazłem dwie, i kiedy je miałem, miałem zaszczyt kochać.
— The Originals // Elijah
Reposted fromTroubledSoul TroubledSoul viamaddreamer maddreamer
natix
Życie ma w sobie tę cudowną, a zarazem okrutna właściwość, że zawsze toczy się dalej. Cokolwiek by się stało.
— Agata Kołakowska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamaddreamer maddreamer
natix
6178 b02a
Reposted fromdontbemad dontbemad viamaddreamer maddreamer
Interesting print on a white dress - LikeaLady.net
img: embedded image
Reposted fromweheartit weheartit
- image #1504348 by aaron_s on Favim.com
img: embedded image
Reposted fromweheartit weheartit
Untitled | via Tumblr
img: embedded image
Reposted fromweheartit weheartit
natix
8976 c43c
Reposted fromweightless weightless viafoodforsoul foodforsoul
tornqvistm | via Tumblr
img: embedded image
Reposted fromweheartit weheartit
ice
img: embedded image
Reposted fromweheartit weheartit
natix
Czasem ratują Nas prawdziwe drobiazgi: zmiana pogody, gest dziecka, filiżanka doskonałej kawy.
— Jonathan Carroll
Matchday
img: embedded image
Reposted fromweheartit weheartit
I don't ask for much. | Fashion | Pinterest
img: embedded image
Reposted fromweheartit weheartit
PLL
img: embedded image
Reposted fromweheartit weheartit
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl